EPIZODA - 6

 

Julie volá Betty do práce, aby jí pověděla o rvačce mezi Nicolasem, Hermesem a Románem a Betty informuje maminku, že se s příchodem domů opozdí, protože musí připravit zprávu na zítřejší zasedání, kde se Armando úředně stane prezidentem.

Paty tento hovor zaslechne, a běží si stěžovat Marcele, jak se ji Betty snaží zastínit.

Armando a Betty konečně dořeší problém s tím, jak zabránit, aby se Marcela nedostala k jeho osobním záznamům.

Klub ošklivek svolává naléhavé shromáždění - Aura Maria pláče, protože jeden z jejích známostí se s ní rozešel.

Betty pracovala až do pozdních hodin, jen aby mohla Armanda překvapit se svou zprávou a je na odchodu ze své kanceláře právě v okamžiku, kdy do Armandovi kanceláře vcházejí Armando s Marcelou ve vášnivém objetí. Jsou zabráni jeden do druhého způsobem, který každou chvíli směřuje k "velmi romantické chvilce". Armando právě uprostřed polibku pokládá Marselu na svůj pracovní stůl, v tu chvíli ale Betty otevírá dveře, aby požádala o svolení odejít. Začne se překotně omlouvat a urychleně odchází. Armando chce poté Marselu znovu obejmout a pokračovat dál tam, kde přestali. Marsela ale už nemá náladu atak odmítá a odchází.

Betty chce udělat dobrý dojem na zítřejší schůzi a chce vypadat, i když nejspíš velice chudě, tak dostatečně hezky. Její tatínek a Nicolas chtějí jít do práce s ní, ale ona chce jít samotná. Cestou narazí na Romána a jeho partu, kteří se jí začnou posmívat, ale Betty se tentokrát nedá.
Všichni jsou už připraveni na schůzi a Betty spěchá dokončit správu, ale ve spěchu vráží do Daniela. Vysvětluje mu, že je Armandova sekretářka, a on se udivuje, že ho Betty zná. Betty odvětí, že ho viděla v jednom obchodním a společenském časopise, ale jeho odezvou je, že Armando vyhazuje peníze, když musí mít dvě sekretářky.

Betty je právě na cestě odevzdat svou zprávu, ale narazí na Marcelu a ta si ji od ní vezme. Tím zachrání Paty, protože předá zprávu jí. Betty slyší Patricii, jak odevzdává její zprávu správní radě s tím, že ji připravila ona sama. Betty zuří, když Roberto Patricii za tak dobrou zprávu chválí. Daniel diskutuje s Armandem o tom, že má dvě sekretářky, a argumentuje tím, že jestliže Patricia může dělat tak dobrou práci jakou je tato zpráva a navíc tak skvěle reprezentovat svým vzhledem, pak proč mít ještě jednu. Snad "Protože je tak pěkná?" A všichni si z Betty začnou tropit žerty.

Betty se jde naobědvat do ell Corrientazo a Klub ošklivek se jí tentokrát ptá, zda si nepřisedne k nim, protože jinde není místo.

Každá z nich se představí. Berta pak říká Betty, že nahradila Mireyu, Armandovu starou sekretářku. Betty zajímá, proč Mireya opustila svou práci právě v době, kdy se Armando stává prezidentem. Ony jí vysvětlily, že dala výpověď proto, že se zamilovala do Armanda a určitě odešla, protože nemohla v této situaci déle vydržet, protože Armando by nikdy její city neopětoval. Varují Betty, aby se jí Armando příliš nezalíbil, a ona jim nervózně odpovídá, jak si jen mohou myslet něco takového…