EPIZODA - 1

 

        V modelingové agentuře Ecomoda se koná konkurz na sekretářku pro budoucího ředitele firmy - Armanda Mendozu, který má zanedlouho vystřídat svého otce - Roberta. Ten odchází do důchodu, ve firmě už strávil 35 roků a velmi na ní lpí. Na konkurz přichází i Beatriz Pinzonová-Solanová, která touží po práci v Ecomodě. Je to mladé děvče, které má za sebou studium na vysoké škole ekonomické a dokonce i postgraduál. Jistý čas pracovala v bance a dostala odtud vynikající doporučení. Mimo ní se konkurzu zúčastní i Patricie, která studovala šest semestrů účetnictví v San Marínu a před rokem se rozvedla. Gutierézovi, který má na starosti výběr sekretářky, se víc líbí Patricie i přes to, že Betty by se na místo hodila víc. Má však jednu vadu - je škaredá. Zato Patricie je krásna a atraktivní. Gutieréz upřednostní krásu před rozumem a příjme Patricii. Betty je zklamaná a odchází domů. Rodičům však řekne, že se jí Ecomoda ještě ozve, protože je nechce zklamat. Potom ji navštíví její bývalý spolužák ze školy - Nicolas. Poví mu o konkurzu na místo sekretářky v Ecomodě. On se ji diví, proč se ucházela o toto místo, když má za sebou takové školy... Vysvětlí mu, že ona by byla ráda, kdyby dostala alespoň takové místo. Všude ji totiž znevýhodňuje její hrozný vzhled a nikde ji nechtějí zaměstnat. Nicolas je na tom podobně, ani on totiž neoplývá krásou...

        Mezitím jde Gutieréz oznámit Armandovi, že mu už vybral sekretářku. Armando se rozlobí a vyčítá mu, že on přece nechtěl modelku, ale pořádnou pracovitou ženu a nezáleží mu na vzhledu. Požádá Gutieréze, aby mu donesl životopisy ostatních uchazeček. Když uvidí životopis Beatriz, nechápe, proč Gutieréz vybral Patricii, a ne ji, když má tak vynikající doporučení a vzdělání. On mu na to odpoví, že Beatriz je strašně škaredá. “Škaredější než vy?” ptá se Armando. Gutieréz se zarazí, a odpoví: “Ano, o trošku ano.”

        Matka Betty ukáže dceři časopis, ve kterém je článek o Ecomodě, z večírku při příležitosti minulé módní přehlídky, která se konala asi před týdnem. Jsou tam fotky z oslavy které zachytávají její průběh:
       
Armando hovoří s Danielem Valenciou, akcionářem firmy Ecomoda. Rodina Valenciova vlastní polovinu firmy, a druhou polovinu vlastní rodina Mendozova. Daniel si utahuje z Armanda, že by si měl schovat noviny s fotkami z této oslavy, protože je to naposledy, co se usmívá. Myslí si, že Armando přivede podnik ke krachu. Jejich hádku přeruší Roberto - Armandův otec. Upozorňuje Daniela, že mu již dříve vysvětlil, jak to je. Když Armando nesplní do roku požadavky, které jsou na něj, jako na ředitele kladeny a nebude dobře řídit podnik, potom ho převezme Daniel. Daniel ale poznamená, že možná už nebude co převzít. Jejich rozhovor přeruší Marcela Valenciová - Danielova sestra a zároveň snoubenka Armanda. Daniel ji odvede bokem, a svěří se jí ze svým podezřením. Domnívá se, že Armando ji požádal o ruku jen proto, aby mu na poradě dala svůj hlas a stal se nástupcem Roberta. Marcela se obává, že by to mohla být pravda, a že ji Armando opustí, jakmile se stane ředitelem. To však Armando nemá v úmyslu, jak právě vysvětluje svému příteli. Rozhodl se, že začne nový život a změní se. Nebude už nadále takový sukničkář a vezme si Marcelu. V tom okamžiku za ním přichází snoubenka a svěřuje se mu, že pochybuje, že se vůbec vezmou. Když Armando vidí, že o tom pochybuje, oznámí všem přítomným, že se budou brát a před všemi ji políbí. Potom už je Marcela spokojená. Jde si pohovořit se svou přítelkyní Patricií. Ta ji žádá, aby jí u Armanda zařídila místo v podniku. Je na tom finančně velmi špatně a nutně to potřebuje. Marcela jí řekne, že je volné jen jedno místo, a to místo sekretářky Armanda. Poradí ji, že by raději měla jít na konkurz, protože pokud požádá Armanda, aby ji zaměstnal, určitě by to schválně neudělal. Patricie je vyděšená. “Rodiče mi nezaplatili šest semestrů v San Marinu nato, abych dělala sekretářku! Nerozvedla jsem se s manželem proto, abych dělala sekretářku!” Nakonec však souhlasí, že tam půjde, protože nemá peníze a bývalý manžel jí nechce nic dát.

        Betty si prohlíží fotky z oslavy a velice si přeje, aby i ona byla taková, jako oni. Aby nebyla škaredá...
        Armando zatelefonuje do banky, kde Betty dříve pracovala a ředitel mu potvrdí, že je opravdu šikovná a že by klidně mohla pracovat na kterékoli pozici v jejich firmě. Také, ale poví, že je strašně škaredá. V každém případě jim ji, ale dodoručuje. Armando se rozhodne, že ji předvolá na pohovor a přesvědčí se, zda je opravdu tak škaredá. Patricii totiž přijmout nechce, i když ho Marcela přemlouvá. Nechce mít totiž sekretářku, co by na něj donášela Marcele. Nakonec jí ale slíbí, že pokud Beatriz neobstojí, příjme Patricii.
        V bytě Pinzonových zvoní telefón. Volají z Ecomody a oznámí Beatriz, že se má zítra dostavit na pohovor s ředitelem. Ta je šťastná a i její rodiče mají radost. Na druhý den se vypraví do Ecomody a vejde k Armandovi do kanceláře. Ten na ni zhrozeně hledí. Po chvíli jí poví: “Pojďte dále!” “Ďěkuji,” odpoví Beatriz...